Demokratske i sigurne škole

Projekat „Demokratske i sigurne škole“ ima za cilj osnaživanje škola za jačanje demokratske klime i kulture školske zajednice u onoj mjeri u kojoj ona može biti prevencija vršnjačkom nasilju i drugim oblicima devijantnog i delikventnog ponašanja djece i mladih.

Različite škole imaju različite prakse putem kojih promoviraju sretno i zdravo odrastanje. Neke od ovih praksi rezultat su entitetskih i kantonalnih zakonskih rješenja, neke dio školskih pravilnika i drugih akata, a neke su rezultat učešća škola u različitim programima i projektima domaćih i međunarodnih organizacija.

Vodeći se instrumentarijem vrednovanja demokratske klime i kulture škole, školski timovi koje čine direktor škole, nastavnici, učenici i roditelji će raditi na planiranju i provedbi aktivnosti koje jačaju demokratičnost odnosa unutar škole i štite sigurno i sretno odrastanje.

Sve aktivnosti škola, učesnica projekta putem ove poddomene će biti javno i transparentno predstavljene učenicima, nastavnicima, roditeljima škola učesnica projekta, partnerskim školama projekta i javnosti. Učenicima, roditeljima i nastavnicima daje se mogućnost da svojim komentarima dopune dostavljene izvještaje, diskutuju o alternativnim mjerama i zajednički kreiraju optimalne modele kojima škola postiže uspjeh.